FORVERT


NO*StiSi Bex
NO*StiSi Bex
Jane Imildara*PL
Jane Imildara*PL
NO*StiSi CoCO
NO*StiSi CoCO

Vi ønsker å komme i kontakt med forverter 

Som forvert mottar du en rasekatt (Sibirkatt) vederlagsfritt mot en avtale om å holde katten fertil slik at oppdretter og eier kan bruke katten i avl i en gitt periode/antall kull. Ved oppfylt avtale vil forvert overta katten i sitt eie.

En forvertavtale vil være individuell etter hvilken katt som skal bo hos forvert, men i hovedtrekk vil det dreie seg om at eier av katten skal bruke katten i avl i en periode eller antall ønsket kull er født.  

Følgende krav har vi til forvert: 

Forvert står for utgifter knyttet til normalt kattehold som mat, kattesand, årlig helsesjekk, årlig vaksine, forsikring og utgifter til veterinær som ikke har med avl å gjøre, det vil si veterinærutgifter knyttet til vanlig kattehold, samt kastrering av katten når forvertavtalen er oppfylt.

Katten må holdes som innekatt. Det er ett pluss om katten kan ha mulighet til å komme seg ut i kattegård, innglasset terrasse eller gå tur i bånd.

Eier/oppdretter må kunne få besøke katten hjemme hos forvert for å se utviklingen til katten. 

Forvert må stille katten disponibel til katteutstilling. Det er ett pluss om forvert selv vil være med på utstilling. 

Katten kan ikke bo sammen med andre fertile katter, men kan gjerne bo sammen med katter som er kastrerte

Katten skal ha kvalitetsfor, daglig stell og daglig tilsyn

Forvert plikter seg til å kontakte eier ved skade/sykdom. 

Forvert plikter å holde eier oppdatert om kattens utvikling og sende bilder av katten ved jevne mellomrom

Forvert må betale et depositum som tilbakebetales når vilkårene i forvertavtalen er utført.

Eier dekker alle veterinærutgifter knyttet til avl, utgifter knyttet til kattunger som fødes og bor hos forvert, samt avlsforsikring.

Eier av katten vil umiddelbart ta katten tilbake hvis avtalen brytes eller hvis katten utsettes for mishandling og vanskjøtsel. 

NB! Forvertavtale vil være individuell etter hvilken katt vi ønsker forvert til og om det er hunnkatt eller hannkatt. Ta gjerne kontakt for mer informasjon - stisi.siberiancats@gmail.com